SCHRACK TECHNIK

Schrack.jpg

Schrack Technik grupa je vodeća kompanija na području tehnologije, proizvoda i rešenja u energetskoj tehnici i tehnici prenosa podataka. Umrežavanje, optimizacija i sigurnost u korištenju energije i prenosu podataka su težište poslovanja. U 40 zemalja postoje regionalne partner kompanije. Sedište Schrack Techink grupe je u Beču. Kupci koriste tehnički i cenovno zaokruženu paletu proizvoda i usluga u području proizvoda sklopne tehnike za raspodelu i korišćenje električne energije na niskom naponu. Od preuzimanja kompanije Highspeed Cabling kupci koriste i specijalističke proizvode i rešenja u području umrežavanja u informatičkoj tehnologiji. Paleta proizvoda kreće od razdelnih ormara, releja, zaštitinih prekidača, sklopki, kablova do sigurnosne rasvete i proizvoda najnaprednijih mrežnih tehnologija. Schrack je jedna od malobrojnih kompanija koja svojom ponudom može u potpunosti pokriti sve potrebe elektroinstalatera. U strateški važnim područjima kao što su zaštitini prekidači, mrežna tehnika, sigurnosna rasveta i releji Schrack je vodeći na tržištu. Visok kvalitet proizvoda i optimizovana tehnička rešenja su prednosti u odnosu na konkurenciju.

Mak Trade Group se trudi da artikli budu prikazani sa ispravnim šiframa, nazivima, opisima, slikama i cenama. Ne možemo garantovati da su sve informacije na sajtu u svakom trenutku ažurne.