ELEKTROMATERIJAL > OPREMA ZA SKS

19433_MAREL_Stezaljka_AL-AL_6-35mm_-_Unimax.jpg
  • 19433_MAREL_Stezaljka_AL-AL_6-35mm_-_Unimax.jpg

MAREL STEZALJKA Al-Al 6-35mm Unimax

Namena: Koriste se za spajanje dva paralelna neizolovana Al provodnika istih ili različitih preseka. Provodnici mogu biti od legure aluminijuma, Al čelična užad za nadzemne vodove ili krajevi SKS-a sa kojih je prethodno uklonjena izolacija. Svojim tehničkim karakteristikama omogućavaju izradu spoja prema DIN 48 072. Izrađene su ekstrudiranjem i unutrašnji žljebovi su nazubljeni, što povećava sigurnost na izvlačenje i omogućava kvalitetan elektro kontakt (žljebovi svojom adekvatnom izradom omogućavaju razbijanje aluminijum oksida sa površine provodnika, i tako da se umanjuje prelazni otpor između stezaljke i provodnika). Telo stezaljke je izrađeno od legure aluminijuma velike mehaničke čvrstoće, otporne na koroziju. Tehničkim karakteristikama omogućava brzu, laku i pouzdanu montažu, bez delova koji mogu da otpadnu.

Tip: MAl 6-35

Presek provodnika (mm2): 6-35

Vijak: M6x40 DIN 933

Dimenzije u mm (LxB): 40x29


Šifra: 19433