ELEKTROMATERIJAL > KABLOVSKE PAPUČICE

4002_MAREL_Spojna_AL_caura_240mm.jpg
  • 4002_MAREL_Spojna_AL_caura_240mm.jpg

.MAREL ČAURA SPOJNA Al 240mm

Opis: Aluminijumske spojne čaure za presovanje koriste se za spajanje i nastavljanje Al provodnika izrađenih prema DIN 48201/1 i DIN EN 50182 istog preseka. Svojim tehničkim mogućnostima omogućavaju laku primenu i izradu spoja prema SRPS N.F4.101. Unutrašnjost čaure je zaštićena elektrokontaktnom mašću. Površina čaure je obeležena za pravilno presovanje. Postignuti spoj nije predviđen za mehanička zatezanja.

Tip: ALS240

Presek provodnika (mm2): 240

Broj presovanja meh./hidr.: 6/3

Materijal: Al 99,5 SRPS C.C3.030

Dimenzije u mm (LxDxD1): 140x32x21


Šifra: 4002